“All that we see or seem Is but a dream within a dream?” (Edgar Allan Poe)
“Bütün gördüğümüz ve göründüğümüz de düş içinde düş müdür sadece?” 
newer post older post