Max Stirner0 yorum


Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz?
Biz dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan..

0 yorum:

newer post older post