0 yorum

Üç Çocuk yapın.  KOYUN  Olursa bakarız ,

ADAM olursa asariz!

0 yorum:

newer post older post